Vítejte! Welcome! Добро пожаловать!


Vítejte! 

Vítejte na stránkách e-learningu Centra pro cizince, pokud máte technické problémy, napište nám: koudelkova.jitka@cizincijmk.cz. Tyto stránky poskytují e-learningové kurzy češtiny pro cizince. Centrum nabízí i další kurzy. O nich se dozvíte zde. Kurzy jsou určené klientům žijícím v Jihomoravském kraji. Pro e-learningové kurzy je nutné si vytvořit účet do našeho systému. E-learningové kurzy obsahují: čtení, poslechy, interaktivní cvičení na porozumění, interaktivní gramatická cvičení, trénování psaní a mluvení. Každý kurz obsahuje 16 lekcí. Ke každé lekci je dán deadline. Po tomto deadlinu vám dá lektor zpětnou vazbu k vašemu mluvení nebo psaní. Ostatní části vyhodnocuje systém sám. Kurzy jsou pro klienty zdarma. Kurzy otevíráme 2x za rok. Níže jsou sylaby kurzů. 

*****

Welcome!

Welcome to the Centre for foreigners e-learning website.   If you have any technical problem you can contact us:  koudelkova.jitka@cizincijmk.cz

This website provides Czech e-learning courses for foreigners. The Centre for foreigners also provides other courses. You can find information about these courses here. These courses are for clients living in the South Moravia region. If you want to study these courses, you need to create an account on the website. E-learning courses contain reading, listening, interactive exercises for vocabulary and understanding, interactive grammar exercises, writing and speaking training. Each course contains 16 lessons. Each lesson has a deadline. You will receive feedback on your writing or speaking after the deadline from the teacher. Other parts (grammar, understanding etc.) are judged automatically. All our courses are free of charge for clients. E-learning courses are provided twice per year. Now you can check the syllabuses below.  

***** Добро пожаловать! 

Добро пожаловать на сайт электронного обучения Центра для иностранцев, если у вас возникнут технические проблемы, напишите нам: koudelkova.jitka@cizincijmk.cz. Этот сайт предоставляет электронные курсы чешского языка для иностранцев. Центр также предлагает и другие курсы. Узнать о них можно здесь. Курсы предназначены для клиентов, проживающих в Южноморавском крае. Для доступа к электронным курсам необходимо создать учетную запись в нашей системе. Электронные курсы включают: чтение, аудирование, интерактивные упражнения на понимание прочитанного, интерактивные грамматические упражнения, практика устной и письменной речи. Каждый курс состоит из 16 уроков. У каждого урока есть крайний срок. По истечении этого срока вы получите отзыв от лектора о вашей устной и письменной речи. Остальные части оцениваются самой системой. Курсы для клиентов бесплатны. Мы открываем курсы два раза в год.