Platforma aktérů integrace cizinců

26.7.2016 0:00

Pravidelná setkání regionální platformy aktérů integrace cizinců v Jihomoravském kraji mají za cíl prohloubit spolupráci a síťování jednotlivých aktérů integrace.

O dalším setkání Platformy budeme informovat v aktualitách.

 

 

S případnými dotazy k jednotlivým tématům prezentací se obracejte na hercikova.lenka@kr-jihomoravsky.cz