Důležité kontakty

30.4.2015 0:00

Ministerstvo vnitra ČR

Vstup, pobyt atd. cizinců na území ČR
e-mail: pobyty@mvcr.cz
telefon: (+420) 974 832 421, (+420) 974 832 418

Připomínky a podněty na téma korupce
e-mail: korupce@mvcr.cz

Stížnosti
telefon: (+420) 974 832 222
e-mail: stiznosti@mvcr.cz

Rodná čísla (odbor správních činností)
e-mail: eorc@mvcr.cz
telefon: (+420) 974 817 203

Telefonická Infolinka OAMP MV
e-mail: pobyty@mvcr.cz
telefon: (+420) 974 832 421, (+420) 974 832 418
PO-PÁ 8.00-15.00

Úřad práce krajská pobočka v Brně

Zaměstnávání cizinců
http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam

 

Ministerské úřady České republiky

Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra - pracoviště Brno
http://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=21573542&doctype=ART&#JmK

Policie České republiky – Odbor cizinecké policie
http://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=21573542&doctype=ART&#JmK

Ministerstvo vnitra České republiky – azyl, migrace a integrace
http://www.mvcr.cz/o-nas-azyl-a-migrace.aspx

Ministerstvo vnitra České republiky – Informace o projektu dobrovolných návratů
http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-projektu-dobrovolnych-navratu.aspx

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
http://www.mzv.cz/jnp/

Ministerstvo vnitra – Správa uprchlických zařízení
http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-projektu-dobrovolnych-navratu.aspx

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
http://www.mzcr.cz/

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
http://www.msmt.cz/

 

Státní správa

Portál veřejné správy České republiky
http://portal.gov.cz/portal/cizinec/

Státní správa
http://www.statnisprava.cz/

Finanční úřady v JMK
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0027?opendocument&:CZ064

Živnostenské úřady v JMK
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0056?opendocument&:CZ064

Česká správa sociálního zabezpečení
http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/jihomoravsky-kraj/

Okresní soudy v JMK
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0091?opendocument&:CZ064

Nejvyšší soud
http://www.nsoud.cz/

Městské a obecní úřady v JMK
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0055?opendocument&:CZ064

Úřad práce České republiky – pobočky v JMK
https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhm/kop

Vláda České republiky
http://www.vlada.cz/
http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Vlada-Ceske-republiky-369/slozeni

Parlament české republiky, Poslanecká sněmovna
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?akk=4

 

Vzdělávání

Uznávání zahraničního vzdělávání a kvalifikace
http://nostrifikace.mkc.cz/

Základní školy
http://www.atlasskolstvi.cz/zakladni-skoly?action=search

Střední školy
http://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly

Vysoké školy
http://www.atlasskolstvi.cz/vysoke-skoly

 

Obecně o cizinecké problematice

http://www.imigracniportal.cz/
http://p-p-i.cz/
http://www.cizinci.cz/
http://www.migraceonline.cz/
http://www.migrace.com/

 

Jihomoravský kraj
http://www.kr-jihomoravsky.cz/

Zajímavosti o České republice
http://www.czech.cz/cz
http://www.atlasceska.cz/ceska-republika/cr/o-ceske-republice/