Dokumenty pro partnery projektu

22.10.2015 0:00

Veškeré podklady pro vyplněni monitorovací zprávy najdete pod tímto odkazem:

http://www.mvcr.cz/clanek/vzor-monitorovaci-zpravy-amif-a-isf-platny-od-7-9-2017.aspx