Přednášky a semináře pro odbornou veřejnost

30.4.2015 0:00

Odborné semináře jsou realizovány s cílem zvýšit odborné znalosti zájemců z řad vřejnosti, kteří při výkonu svého zaměstnání přicházejí do kontaktu s cílovými skupinami. 

Přehled realizovaných seminářů:

2. 5. 2016 „Jazyková dovednost: čtení s porozuměním“ (seminář pro lektory českého jazyka pro cizince)

6. 6. 2016 „Řečová dovednost: poslech“ (seminář pro lektory českého jazyka pro cizince)