Knihovna

20.2.2016 10:00

V Centru máme malou knihovnu. Knihy nejen v českém jazyce si můžete bezplatně půjčit domů nebo si je můžete pročítat při čekání na kurzy.

Seznam knih najdete zde.

Pro bližší informace kontaktujte Ljubu Klok (klok.ljubov@kr-jihomoravsky.cz).