Výuka českého jazyka pro děti cizinců 17.5.

28.4.2017 0:00

Jste studenti češtiny nebo pedagogiky a zajímají Vás specifika výuky češtiny pro cizince?

Jste lektoři češtiny pro dospělé cizince a chtěli byste učit i děti? Všimli jste si, že je nutné děti cizinců učit jinak než jejich rodiče?

Máte problém udržet jejich pozornost?

Nerozumí Vám nebo s vámi odmítají mluvit? Nebo naopak mluví neustále, ale se svým sousedem?

 

pak Vás srdečně zveme na školení:

Výuka českého jazyka pro děti cizinců

17.5.2017, 15:00 – 19:00

Mezírka 1, Brno, 6. patro, komunitní místnost.

NUTNÁ REGISTRACE POMOCÍ INTERNETOVÉHO FORMULÁŘE

Výuka češtiny pro děti-cizince se od výuky pro dospělé liší přinejmenším tolik, jak se liší každá práce s dětmi od práce s dospělými. Nelze počítat s tím, že děti budou soustředěně poslouchat, psát a číst a spolupracovat se sousedy z lavice; nelze počítat ani s tím, že v té lavici vůbec budou chtít sedět. Perfektní znalost vyučované látky zdaleka nestačí – o efektivitě výuky rozhodují jiné faktory.

 

Cílem školení je zvýšit úroveň znalostí a dovedností lektorů, klíčových pro výuku češtiny pro děti-cizince.

Cílová skupina:

  • lektoři češtiny pro cizince, studenti a nadšenci, kteří se připravují na práci s dětmi nebo o tom přemýšlí,

  • lektoři češtiny pro cizince, kteří s dětmi už pracují, ale potřebují odbornou pomoc nebo inspiraci pro své hodiny,

  • lektoři češtiny pro cizince pracující s dospělými, kteří potřebují odbornou pomoc a inspiraci ohledně práce s náročnějšími klienty (nízká úroveň vzdělání, problémy s pochopením gramatických struktur, vyšší věk, nižší intelektové schopnosti apod.)

Stručný obsah školení:

Hlavní tematické okruhy:

  • základní specifika odlišující výuku pro děti od výuky pro dospělé,

  • přehled faktorů rozhodujících o efektivitě práce s dětmi, zejména týkajících se specifických kompetencí lektora,

  • základní informace z oblasti vývojové psychologie a pedagogiky, nutné pro přípravu efektivní výuky pro děti.

Pro maximalizací efektivity školení bude přesný obsah jednotlivých školení vždy přizpůsoben přítomným lektorům, jejích zkušenostem a potřebám. Školení bude mít především praktický charakter a hlavní důraz bude kladen na využitelnost získaných poznatků ve vlastní lektorské praxi účastníků.

Na místě budou k dispozici teplé nápoje, drobné občerstvení. Školení je hrazeno z národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a je  pro účastníky ZDARMA.

Školitel:

Mgr. et Mgr. Alicja Leix, Ph.D., lektorka češtiny pro cizince s 15 lety pedagogické praxe s dětmi a dospělými, absolventka mj. oboru Čeština pro cizince, psycholog se specializací Výchova a vzdělávání, autorka několika publikací věnovaných problematice výuky cizích jazyků pro děti a dospělé.