Nabídka využívání prostor komunitní místnosti // Room for your community activities // Помещение для встреч и других мероприятий

11.1.2016 0:00

V Centru na Mezírce 1 máme novou místnost. Můžete ji využívat pro vlastní aktivity, jen je třeba se s námi na tom předem domluvit. V místnosti je koberec, vybavení jako v učebně, možnost připojení k Internetu přes WiFi. Nábytek lze přesouvat.

Můžete se zde také pravidelně navzájem učit třeba jógu nebo zpěv. Jedinou podmínkou je zachování konceptu, že je vše zdarma. Pokud se potřebujete poradit, jak aktivitu pojmout, ozvěte se koordinátorce vzdělávacích a komunitních aktivit Kateřině Puczokové na puczokova.katerina@kr-jihomoravsky.cz.

Využijte náš prostor pro Vaše setkávání!

Room for your community activities

There is a new room in our Centre at Mezírka 1 in Brno. You can use it for your community activities, we just need to agree on it. There is a carpet, equipment for a schoolroom, WiFi. You can move with the furniture.

You can also regularly teach each others yoga or singing. The only condition is to maintain the concept that everything is for free.  please contact coordinator of educational and community activities Kateřinu Puczokovou by email - puczokova.katerina@kr-jihomoravsky.cz.

Use our room for your meetings!

Помещение для встреч и других мероприятий

В нашем Центре на улице Mezírka 1  существует новое помещение. Здесь вы можете проводить некоммерческие мероприятия, вам нужно будет с нами только договориться. В комнате есть ковер, учебное школьное оборудование, WiFi. Мебель может быть перемещена.

Вы можете здесь также регулярно встречаться, учиться, общаться, заниматься йогой или пение. Есть единственное условие сохранить концепцию - все бесплатно.

Если вам нужно проконсультироваться на счет деятельности, пожалуйста, свяжитесь с координатором образовательных и общественнных мероприятий Kateřinou Puczokovou по электронной почте - puczokova.katerina@kr-jihomoravsky.cz.

Ждём вас с нетерпением!