Letní příměstské tábory ve VIDA! / Urban Summer Camps in VIDA!

2.5.2018 0:00

Jihomoravský kraj Vám nabízí

Letní příměstské tábory ve VIDA!

Sháníte smysluplný program pro své děti během letních prázdnin? Nabízíme vám letní česko-anglické příměstské tábory

ve Vida! science centru.

13. 8. – 17. 8. 2018 - Šmoulové (ukončená 1. – 3. třída ZŠ)

Máš odvahu na boj se lstivým čarodějem Gargamelem, který znovu prahne po pravé šmoulí esenci? Společně s Taťkou Šmoulou a dalšími prozkoumej různá zařízení a experimenty. Staň se modrým hrdinou a pomoz nám zachránit naši šmoulí vesnici!

Požadujeme:
– dokončené vzdělání první třídy základní školy
– komunikativní znalost češtiny nebo angličtiny je podmínkou!

Kapacita: 6 míst

20. 8. – 24. 8. 2018 - Dole v dole! (ukončená 4. – 6. třída ZŠ) 

VIDA! hledá dvacet dobrodruhů pro výzvědnou práci v našem dosud neprobádaném podzemí.

Požadujeme:
– dokončené vzdělání čtvrté třídy základní školy
– komunikativní znalost češtiny nebo angličtiny je podmínkou!

Zajistíme:
– pravidelný pitný režim
– stravu
– nářadí na práci v dole

Kapacita: 10 míst

13. 8. – 17. 8. 2018  Dole v dole! (ukončená 6. – 8. třída ZŠ) 

VIDA! hledá dvacet dobrodruhů pro výzvědnou práci v našem dosud neprobádaném podzemí.

Požadujeme:
– dokončené vzdělání šesté třídy základní školy
– komunikativní znalost češtiny nebo angličtiny je podmínkou!

Zajistíme:
– pravidelný pitný režim
– stravu
– nářadí na práci v dole

Kapacita: 5 míst

27. 8. – 31. 8. 2018  VIDA! Věda! (ukončená 9. třída ZŠ – 3. ročník SŠ)

Kolik práce a námahy stojí za jedním pokusem? Zní to neuvěřitelně, ale naše science centrum hledá nové performery a performerky! Máš jedinečnou příležitost. Chop se jí a ukaž všem svět vědy v jiném a lepším světle!

Komunikativní znalost češtiny nebo angličtiny je podmínkou!

Volná kapacita: 5 míst

 

Obecné informace

Cena táborů
2600 Kč (zahrnuje program vedený lektory, materiál, celodenní pitný režim, oběd a odpolední svačinu)
V případě účasti sourozenců platí plnou cenu tábora pouze první z nich, další pak slevu a platí 2100,-.

Příměstské tábory ve VIDA! science centru jsou připravované a realizované kvalifikovanými pedagogy.

Organizovaný program bude probíhat od 9.00 do 16.00. Děti však bude možné přivést již od 8.00, hlídání bude zajištěno.

 

Přihlašování pro cizince od 2. 5. 2018 do 31. 5. 2018. (České děti se přihlašují do naplnění kapacity přímo ve VIDA!.)

Pro přihlášení je nutné si domluvit osobní setkání. Pokud máte zájem o některý z uvedených příměstských táborů, kontaktujte Lucii Kulhavou na emailu kulhava.lucie@kr-jihomoravsky.cz nebo na telefonu +420 727 942 355.

 

 

South Moravian Region is offering you

 

Urban Summer Camps in VIDA!

 

 

Are you looking for a meaningful program for your children during summer holidays? We are offering you urban Czech-English camps in the Vida! science centre.

 

13–17 August 2018 –Smurfs (completed 1st – 3rd class of primary school)

Do you have the courage to fight against the evil wizard Gargamel who is longing for the true Smurf essence again? Join Papa Smurf and some others and explore various gadgets and experiments. Become the blue hero and help us save our Smurf village!

We require:
– completed first class of primary school
– Communicative command of Czech or English is a prerequisite!

 

Free capacity: 6 places

 

20–24 August 2018 – Down in the Mine! (completed 4th – 6th class of primary school) 

VIDA! is looking for 20 adventurers for exploring the so-far mysterious underground area.

We require:
– completed fourth class of primary school
– Communicative command of Czech or English is a prerequisite!

 

We ensure:
– regular intake of beverages
– meals
– tools for the work in the mine

 

 Free capacity: 10 places

 

13–17 August 2018  Down in the mine! (completed 6th – 8th class of primary school) 

VIDA! is looking for twenty adventurers for exploring the so-far mysterious underground area.

We require:
– completed sixth class of primary school
– Communicative command of Czech or English is a prerequisite!

We provide:
– regular intake of beverages
– meals
– tools for the work in the mine

 

Free capacity: 5 places

 

27. 8. – 31. 8. 2018 VIDA! Science! (completed 9th class of primary school – 3rd year of secondary school)
How much work and efforts are behind one experiment? It sounds unbelievable, but our science centre is looking for new performers! It’s a unique opportunity for you. Seize it and show everybody the world of science in a different and better light!

Communicative command of Czech or English is a prerequisite!

Free capacity: 5 places

 

Price of any of the camps
CZK 2,600 (which includes the program led by lecturers, material, all-day fluid intake, lunch and afternoon snack)
In case of siblings attending the camp, only one of them pays the full price for the camp, while the other gets a discount (i.e. CZK 2,100).

 

Registration from 2 May 2018 till 31.5.2018. (Czech children register through VIDA! directly.)

For registration it is necessary to arrange a face-to-face meeting with Lucie Kulhavá at the e-mail kulhava.lucie@kr-jihomoravsky.cz or the telephone no +420 727 942 355.

 

Further information:
Urban summer camps in the VIDA! science centre are prepared and carried out by qualified teachers.

The organised program will run from 9 a.m.  to 4 p.m.  But children can arrive already at 8 a.m.  and we secure they will be looked after.

 

The information about VIDA! science centre: www.vida.cz