Výluka dopravy na OAMP // Exclusion of the traffic towards the OAMP

8.3.2018 0:00

Milí klienti,

Chtěli bychom Vás upozornit na výluku dopravy směrem k  OAMP (Odbor azylové a migrační politiky - Ministerstvo vnitra České republiky, Hněvskovského 30/65).

Kvůli pracem na tramvajové trati v ulici Dornych pojedou tramvaje linek 9 a 12 pouze do smyčky Zvonařka.

Náhradní doprava bude zajištěna autobusy linky x12 v úseku mezi zastávkami Úzká Komárov.

//

Dear Clients,
We would liketo inform you about the exclusion of traffic towards the OAMP (Department of Asylum and Migration Policy - Ministry of the Interior of the Czech Republic, Hněvskovského 30/65).
Due to the work on the Dorni Street tram line, tram lines 9 and 12 will only be going to the Zvonařka loop.

Replacement transport will be provided by buses of line x12 in the section between stops Úzká and Komárov.

 

Detailní popis:

Z důvodu zahájení výstavby tramvajové trati v ulici Plotní a související rekonstrukce části ulice Dornych bude od pondělí 12. března 2018 dlouhodobě vyloučen provoz tramvajové dopravy do Komárova a bude omezen průjezd ulicemi Plotní, Dornych a po přilehlých komunikacích.  V první části stavby (úplná uzavírka ulice Dornych od křižovatky s ulicí Zvonařka po Svatopetrskou) bude veškerá silniční doprava vedena obousměrně ulicí Plotní.

Tramvajová linka 12 bude v provozu ve zkrácené trase z Technologického parku na Zvonařku

Náhradní dopravu v úseku Úzká – Komárov zajistí pravidelné autobusové linky 40, 48 a 63, doplněné o mimořádnou autobusovou linku x12 v úseku Úzká – Komárov, a navíc bude z Komárova na Úzkou po shodné trase prodloužena i autobusová linka 50. Autobusové linky pojedou v obou směrech ulicí Plotní, tudíž vynechají ve směru do centra zastávku Svatopetrská, náhradou obslouží zastávku Železniční (nově zřízenou i ve směru do centra u křižovatky s ulicí Spěšnou) a zastávku Zvonařka obslouží v přeložené poloze. Ve směru z centra navíc obslouží zastávku Konopná (nově zřízenou u tramvajové zastávky)Přestup mezi tramvajovou linkou 12 a autobusy bude zajištěn v zastávce Úzká. Současně bude linka 64 ve směru z Komárova na Červený písek odjíždět ze zastávky Mariánské náměstí zřízené na parkovišti a pojede po stejné trase jako v opačném směru, tj. přes zastávku Černovická k zastávce Škrobárenská a dále po pravidelné trase.

Linka 64 vynechá zastávku Konopná. Místní obsluhu a spojení lokality CTP Ponávka s centrem města zajistí linka 67, která pojede mezi zastávkami Hlavní nádraží – Komárov / Mariánské náměstí v obou směrech ulicemi Křenovou, Masnou a Černovickou. Spoje, běžně vedené pouze ve zkrácené trase Jundrov – Zvonařka, budou prodlouženy na úsek Jundrov – Komárov / Mariánské náměstí. Výchozí zastávka Mariánské náměstí bude u těchto spojů na parkovišti (společně s linkou 64).

Noční autobusová linka N95 pojede v obou směrech odklonem ulicí Plotní. Vynechá zastávky Kovářská, Svatopetrská a ve směru do centra i zastávku Konopná. Náhradou obslouží zastávku Železniční a ve směru z centra také zastávku Konopná. Zastávku Zvonařka obslouží v obou směrech v přeložené poloze.

Omezení se dotkne i regionální autobusové linky 109, která ve směru na ÚAN Zvonařka pojede ulicí Plotní a vynechá tak zastávku Svatopetrská.

Bez možnosti obsluhy linkami MHD tedy zůstanou zastávky Kovářská (náhradou možno využít zastávek Zvonařka nebo Škrobárenská), Svatopetrská (náhradou zastávka Železniční) a po dobu stavby nebude možno obsloužit ani zastávku Konopná ve směru do centra (možno použít zastávky Komárov nebo Železniční).