Lednové nízkoprahové kurzy českého jazyka//Open czech lessons //Курсы свободного посещения

13.12.2017 0:00

Vážení klienti,

v lednu pokračují Nízkoprahové kurzy češtiny. Jedná se o kurzy, na které se nemusíte registrovat přes internet, stačí, když přijdete na konkrétní lekci. Více informací o termínech a  tématech kurzů se dočtete níže. Pro možnost účasti na kurzu je nezbytná úroveň českého jazyka alespoň A1.

Pozor, mění se časy kurzů! V úterý probíhají od 17:45 a ve čtvrtek od 10:00.

-------------------------------------------------------------

Dear clients,

in January Open czech lessons continue. Into those lessons you don´t need to register through internet, you can just come here and join the class. You can find more details about exact days, times and topics on bottom of this site. A1 level in czech language is required for this course.

Beware, the course times are changing! On Tuesdays, they run from 17:45 and Thursday from 10:00.

-------------------------------------------------------------

Уважаемые клиенты,

в январе будут проходить курсы чешского языка свободного посещения. На эти курсы не надо регистрироваться по интернету, достаточно прийти на конкретную лекцию. Точное расписание и темы отдельных лекций найдете ниже. Уточняем, что курс предназначен для тех клиентов, у которых знание чешского языка на уровне А1.

Внимание, изменено время начало курсов! Во вторник начало в 17:45, четверг в 10:00.

------------------------------------------------------------