Prezentace ze Setkání platformy aktérů integrace cizinců

17.10.2017 0:00

 

Dne 16. října 2017 od 9 do 14:00 proběhlo setkání platformy aktérů integrace cizinců ze třetích zemí v Jihomoravském kraji na téma Vzdělávání dětí-cizinců.

Akce se konala v administrativním a školicím centru Cejl, Cejl 73, Brno, místnost č. 117 (1. patro). Zúčastnilo se jí 128 lidí.

Zveřejňujeme ke stažení dokument k integračním projektům obcí, který by mělo být možné s dalšími informacemi i na stránkách NIDV. 

Jednotlivé prezentace ke stažení

9:00       Uvítání - Přivítání a představení Centra (Lenka Herčíková)

9:15                    - Představení systému výuky českého jazyka pro cizince v Centru (Radim Ošmera)

9:30       Centrum podpory NIDV pro začleňování dětí/žáků-cizinců do českých škol (Renée Grenarová – NIDV)

10:10     Podpora žáků s OMJ v praxi: možnosti, překážky a inspirace (Kristýna Titěrová – META. o.p.s.)

10:40    Specifika výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka pro děti (Linda Doleží – CJV MU Brno a AUČCJ)

11:15    Zveme vás na malé občerstvení

11:45    Projekce filmu Kde domov můj? (režie António Pedro Nobre) - https://youtu.be/ceAwM7wfEak

12:00    Přípravný kurz ke studiu na střední škole (Kristýna Titěrová – META, o.p.s.)

12:30    Kazuistika začleňování žáků-cizinců do škol v JMK (Kateřina Kelarová – koordinátorka projektu Dětský klub Malý drak)

13:00    Malé velké triky pro inkluzi dětí s odlišným mateřským jazykem (Tatiana Dumbrava – interkulturní koučka a koordinátorka programu 

             Společně k rozmanitosti, NESEHNUTÍ)

13:30    Projekce filmu Integrace žáků-cizinců do základních škol - ZŠ Staňkova a NIDV (Jana Hlaváčková – ZŠ Staňkova)

13:40    Závěrečná diskuze

Fotky z Platformy

Všechny fotky z Platformy jsou k vidění ve fotogalerii.