2.12. Welcome to the Czech Republic / Vítejte v České republice

22.11.2017 0:00

We invite you to participate in an integration course in which you will get all required information about the life in the Czech Republic.

Interpretation in english will be provided.

Course is for all newly comers from third countries.

Term: 2nd of December 2017, 9am-5pm

Place: Mezírka 1, Brno

Register: kurzy@vitejtevcr.cz

//

Zveme Vás na integrační kurz ve kterém získáte potřebné informace o životě v České republice.

Překlad do angličtiny bude zajištěn

Kurz je určen nově příchozím ze třetích zemí.

Termín: 2.12. 2017, 9-17

Místo: Mezírka 1, Brno

Registrace: kurzy@vitejtevcr.cz