Kurzy českého jazyka / Czech courses / Kурсы чешского языка

19.7.2017 0:00

Vážení klienti,

v týdnu od 11.9.2017 budeme otevírat nové kurzy češtiny. Registrace do kurzů se uskuteční přes internet v neděli 3. 9. 2017 v 18:00. Odkaz pro přihlášení do VŠECH kurzů: https://goo.gl/forms/bZFQQmckBsoN3HQd2. Z důvodu předchozích hackerských útoků doporučujeme tento link uložit, abyste jej mohli v neděli využít.

Zájemců je mnohem více než volných míst, doporučujeme tedy být online přesně v 18:00.

UKÁZKA REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE

Kurzy českého jazyka, které nabízíme, jsou stanoveny dle Společného evropského referenčního rámce (SERR) v následujících úrovních: A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1 a B1.2.

Postup pro registraci do kurzů češtiny:

1.       Nejdůležitější je znát svoji úroveň. Všichni, kdo u nás absolvovali závěrečný test, úroveň znají. Pokud jste u nás neabsolvovali žádný závěrečný test, je nutné PŘED ZAČÁTKEM REGISTRACE přijít osobně k nám do Centra (Mezírka 1) a napsat test. (Úplní začátečníci se budou hlásit do A1.1.) Pokud jste už však v závěru některého našeho kurzu test psali, není nutné sem chodit. Pokud si nejste jistí, přijďte konzultovat svou úroveň s metodikem češtiny PŘED ZAČÁTKEM REGISTRACE.

Konzultace a psaní testů je možné pouze v těchto termínech:

1. 8. 2017 v 8.30

7. 8. 2017 v 15.00 a 17.00

Prosíme, abyste na testování přišli včas. Pozdě příchozím se metodik nebude moci věnovat.

2.       V den online registrace už budete znát svou úroveň. Vyberte si z nabídky kurz, který chcete navštěvovat. Nabídku najdete níže na této stránce.

3.       Uložte si link na registrační formulář, který bude aktivizován 3. 9. 2017 v 18.00. V neděli v 18:00 jej použijte.

4.       Vyplňte registrační formulář a klikněte na tlačítko „Odeslat“. Tím se Vaše přihlášení zobrazí pracovníkům Centra. Neodesílejte formulář znovu, opravdu se odeslal ihned po stisknutí tlačítka „odeslat“.

5.       Vyčkejte na potvrzovací e-mail, která Vám zašle koordinátor vzdělávacích aktivit. Napíše Vám, že na kurz smíte chodit, nebo že nemůžete (zejména z důvodu omezené kapacity kurzu).

Registrovat se na kurz je možné pouze přes online formulář. Je možné se zapsat POUZE NA JEDEN kurz. Pokud lektor zjistí, že vaše úroveň češtiny neodpovídá úrovni kurzu, budete z kurzu vyloučeni. Pečlivě si proto rozmyslete, na jaký kurz se přihlásíte.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

-------------------------------------------------------------

Dear Clients,

In September  (11/9/2017), we will be opening new Czech language courses. Online registration for the courses will open on Sunday 3th September 2017 at 6 pm. The link to sign up for ALL COURSES: https://goo.gl/forms/bZFQQmckBsoN3HQd2. Due to past hacker attacs we reccomand to save this link to later use without this websites.

SAMPLE OF THE REGISTRATION FORM 

The Czech language courses that we offer are provided at the following levels according to the Common European Framework of Reference for Languages: A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1 and B1.2.

Registration procedure for Czech courses:

1. The most important thing is to know your level. Anyone who has already attended one of our courses knows their level. If you have not taken a final test before, it is necessary that you come to our centre at Mezírka 1 BEFORE THE REGISTRATION BEGINS and take a test. If you have taken a test after attending one of our courses, you do not have to come. (Total beginers will attend A1.1.) If you are not sure, you can come and consult your level with the Czech methodologist BEFORE REGISTRATION BEGINS.

Consultations and test taking are possible only on the following days:

1 August 2017 at 8.30 am

7 August 2017 at 3 pm and 5 pm

We would like to ask you to arrive on time. Our methodologist will not be able to help anybody who comes late.

2. On the day online registration begins, you must already know your level. Chose the course that you want to attend from our schedule. All courses will be available on this site.

3. Save the link for the registration form that will become available on 3th September 2017 from 6 pm. Use it

4. Fill in the registration form and click on Send (Odeslat). Your registration will be displayed to the Centre´s employees. Do not re-send the form; your registration was already sent when you clicked the Send button the first time.

5. Wait for a confirmation e-mail that will be sent to you by the training activity coordinator. He or she will write you whether you can or cannot attend the course (depending on the course capacity).

Registration is possible only via the online form. You can register FOR ONE COURSE ONLY. If the teacher determines that your knowledge of Czech does not correspond to the course level, you will be removed from the course. Therefore, carefully think about which course you want to register for.

Do not hesitate to contact us if you have any questions.

---------------------------------------------------------------------------

Уважаемые клиенты,

в сентябре 2017 года (11/9/2017) начинаются новые курсы чешского языка. Регистрация на курсы будет проводиться через Интернет в воскресенье  3. 9. 2017 в 18:00. Ссылка для входа регистрации на все курсы: https://goo.gl/forms/bZFQQmckBsoN3HQd2. Из-за предыдущих хакерских атак мы рекомендуем сохранить эту ссылку, чтобы вы могли использовать ее в воскресенье.

Претендентов есть больше чем свободных мест, поэтому настоятельно  рекомендуем включить онлайн точно в 18:00 часов.

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ РЕГИСТРАЦИОННОГО ФОРМУЛЯРА

Предлагаемые нами курсы чешского языка проводятся на следующих уровнях в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком (CEFR): A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1 и B1.2.

 

Порядок регистрации на курсы чешского языка:

1. Важнее всего знать свой уровень владения языком. Свой уровень владения языком знают все, кто сдал у нас итоговый тест. Если вы не сдавали у нас итоговый тест, необходимо явиться в наш центр по адресу Mezírka 1 лично ДО НАЧАЛА РЕГИСТРАЦИИ НА КУРС и написать тест. Если вы уже писали итоговый тест по окончанию любого из наших курсов, то приходить не надо. Если вы не уверены в своем уровне владения языком, необходимо прийти и обсудить его с методистом чешского языка ДО НАЧАЛА РЕГИСТРАЦИИ НА КУРС.

Получение консультаций и сдача тестов проводятся только в следующие даты:

1. 8. 2017 в 8.30

7. 8. 2017 в 15.00 a 17.00

Пожалуйста, не опаздывайте на тест. В случае вашего опоздания методист не сможет уделить вам время.

2. В день регистрации онлайн вы уже будете знать свой уровень. Выберите из нашего предложения тот курс, который вы хотите посещать. Список предлагаемых курсов приведен ниже на этой странице.

3. Перейдите по ссылке на регистрационную форму, которая будет доступна 3. 9. 2017 в 18:00.

4. Заполните регистрационную форму и нажмите на кнопку «Отправить». После этого ваш запрос будет отправлен сотрудникам Центра. Не отправляйте форму повторно. Она отправилась еще после первого нажатия на кнопку «Отправить».

5. Дождитесь письма с подтверждением по электронной почте, которое вам отправит координатор по образовательной деятельности. Он сообщит вам, можете ли вы посещать курс (количество участников курса ограничено).

Регистрация на курс осуществляется только через заполнение формы онлайн. Возможна регистрация ТОЛЬКО НА ОДИН курс. Если преподаватель обнаружит, что ваш уровень чешского языка не соответствует уровню курса, вы будете исключены из курса. Поэтому хорошо подумайте над тем, на какой курс регистрироваться.

В случае возникновения вопросов свяжитесь с нами.

 

Úroveň // Level // Уровень

Začátek // Start // Начало

Konec // Finish // Конец

Den // Days // Дни

Čas // Time // Время

Registrace // Registration // Регистрация

A1.1 (53)  Neslované / Non Slavs / не славяне

11.9.2017

6.12.2017

Po + St // Mo + We // Пн + Ср

18:00 – 20:30 // 6 p.m.– 8.30 p.m

29. 8. 2017 v 18:00

A1.1 (54) Slované / Slavs / Славяне

11.9.2017

6.12.2017

Po + St // Mo + We // Пн + Ср

9:00 – 11:30 // 9 a.m.– 11:30 a.m.

29. 8. 2017 v 18:00

A1.2 (55)

11.9.2017

6.12.2017

Po + St // Mo + We // Пн + Ср

9:00 – 11:30 // 9 a.m.– 11:30 a.m.

29. 8. 2017 v 18:00

A1.2 (56)

11.9.2017

6.12.2017

Po + St // Mo + We // Пн + Ср

18:00 – 20:30 // 6 p.m.– 8.30 p.m

29. 8. 2017 v 18:00

A2.2 (59)

12.9.2017

7. 12. 2017

Út + Čt // Tue + Thu // Вт + Чт

9:00 – 11:30 // 9 a.m.– 11:30 a.m.

29. 8. 2017 v 18:00

A2.1. (57)

12.9.2017

7. 12. 2017

Út + Čt // Tue + Thu // Вт + Чт

9:00 – 11:30 // 9 a.m.– 11:30 a.m.

29. 8. 2017 v 18:00

A2.1. (58)

12.9.2017

7. 12. 2017

Út + Čt // Tue + Thu // Вт + Чт

18:00 – 20:30 // 6 p.m.– 8.30 p.m

29. 8. 2017 v 18:00

A2.2 (60)

12.9.2017

7. 12. 2017

Út + Čt // Tue + Thu // Вт + Чт

18:00 – 20:30 // 6 p.m.– 8.30 p.m

29. 8. 2017 v 18:00

B1.1 (61)

12.9.2017

7. 12. 2017

Út + Čt // Tue + Thu // Вт + Чт

15:00 – 17:30 // 3 p.m.– 5.30 p.m

29. 8. 2017 v 18:00

B1.2+ (62)

Sylabus tohoto speciálního kurzu zde.

12.9.2017

7. 12. 2017

Út + Čt // Tue + Thu // Вт + Чт

15:00 – 17:30 // 3 p.m.– 5.30 p.m

29. 8. 2017 v 18:00